סורג גלילה

תריסים ,סורגי פלדה וסורגים שקופים מגולוונים וצבועים בשלל דוגמאות מתאים לחנויות ,משרדים ועוד.