פתיחה סלולארית

מכשיר לפתיחה סלולארית
הקץ לשכפול שלטים ע"י גנבים מערכת חכמה לפתיחת שער שברשותכם ע"י טלפון.
ניתן להזין את המערכת בעד 12,000 משתמשים.

המערכת ניתנת להוספה או למחיקת מספרים לא רצויים. כולל כרטיס SIM כולל עדכון ראשוני של מספרים שיבוצע על ידנו. ניתן לפתוח את השער מכל מקום בארץ מבלי צורך להיות בקרבתו. ללא עלות שיחה.